Current Position: Home Page >> Standard Management >> Industry Standards

Exchange trading system technical index

Standard No.: JR/T 0145—2016
Standard Chinese name: 资本市场交易结算系统核心技术指标
Standard English name: Exchange trading system technical index
Issue Date: 2016-07-26
Implementation Date: 2016-07-26
Drafting Unit: IT Center, China Securities Regulatory Commission, China Securities Information Technology Service Limited Company, Shanghai Stock Exchange, Shenzhen Stock Exchange, Shanghai Futures Exchange, Zhengzhou Commodity Exchange, Dalian Commodity Exchange, China Financial Futures Exchange, China Securities Depository and Clearing Corporation Limited, National Equities Exchange and Quotations Corporation Limited, Dalian Futures Information Technology Co., Ltd..
Draftman: Zhang Ye, Liu Tiebin, Zhou Yunhui, Sun Hongwei, Chen Mingzhong, Zhi Xiaofan, Yu Feng, Liu Dahai, Qiang Qinghua, Jia Shi, Tian Jiang, Wang Qian, Zhu Li, Zeng Haiquan, Yang Shengbo, Xue Li, Duan Qiguo, Fan Song, Fu Donghai, Chen Jiaqi, Zhang Yong, Yan Tingjin, Sun Yongchao.
Standard Scope: This standard specifies the terms and definitions of the core technical indices, performance indices, capacity indices, continuity indices, static indices and functional indices of the capital market exchange trading system. This standard applies to the transaction settlement system of the core institutions of the capital market.

Print】 【Close